Naast de wekelijkse agenda zijn er nog uiteenlopende activiteiten gedurende het jaar. Hieronder vind je een opsomming, die waarschijnlijk niet compleet is, maar wel een indruk geeft. En mogelijk brengt het je op ideeen!

Nieuwjaarsconcert Harmonie zat 5 jan. 2019
Tonpraten CV de Kaaien        zat16 febr. 2019
Carnaval                               zat 2 maart 2019       
Activiteiten buurtschappen 
Activiteiten m.b.t. Koninginsdag 
Avondvierdaagse JOKO         di 11- vrij 14 juni 2019
Doorlopende tentoonstellingen Rielse kunstenaars

Feel Riel Good                    zon 5 mei 2019

Leybron Live                       zon 10 febr. en 14 april 2019
Tentoonstelling en verkoop Welfare
Toneel 
Concerten koren 
Uitwisselingsconcerten tamboerkorps
Uitwisselingsconcerten harmonie 
Intocht St. Nicolaas
Kerstvieringen
Voorlichting en inspraakavonden 
Workshops