Naast de wekelijkse agenda zijn er nog uiteenlopende activiteiten gedurende het jaar. Hieronder vind je een opsomming, die waarschijnlijk niet compleet is, maar wel een indruk geeft. En mogelijk brengt het je op ideeen!

Nieuwjaarsconcert Harmonie
Tonpraten CV de Kaaien 
Carnaval 2 dagen 
Activiteiten buurtschappen 
Activiteiten m.b.t. Koninginsdag 
Avondvierdaagse JOKO 
Doorlopende tentoonstellingen Rielse kunstenaars
Tentoonstelling en verkoop Welfare
Toneel 
Concerten koren 
Uitwisselingsconcerten tamboerkorps
Uitwisselingsconcerten harmonie 
Intocht St. Nicolaas
Kerstvieringen
Voorlichting en inspraakavonden 
Workshops