Weekoverzicht.

Van maandag tot en met vrijdag zijn er vaste activiteiten. Hieronder een overzicht. Op zaterdag en zondag zijn er geen vaste activiteiten, wel evenementen, uitvoeringen, concerten, tentoonstellingen e.d. Een globaal jaaroverzicht is weergegeven bij jaaroverzicht

Wil je ook een activiteit organiseren, bespreek dit dan met het beheer.

telefoon. 013-5181401.
e-mail:    beheer@leybron-scar.nl

Maandag :   
                   Gym  MBVO 09.00 tot 10.45 uur
                   Gespreksgroep 1 maal per maand.
                   Kaarten/spellenmiddag vanaf 13.30 uur 
                   Verhalenkamer  10.00 tot 14.00 uur 
                   Biljartcompetitie Hart van Brabant 13.00 uur indien competitie.
                   Schilder club  19.30 uur  
                   Repetitie Harmonie 19.30 uur
                   Vergaderingen                 

Dinsdag : 
                  Yoga                                                                                                                     
                  Regiocompetitie biljarten 
                  Rielse Linedancers
                  Biljarten DOS
                  Welfare 2wekelijks
                  Pittig gesprek
                  Repetitietamboercorps  
                  Vergaderingen      

Woensdag: 
                  EHBO oefenavond (2e v.d. maand)
                  Bloedprikken SHLgroep                                                                                        
                  Interval biljart (oneven)
                  Balkankoor Biti Dobre 
                  Vergaderingen.

Donderdag: 
                  EHBO (4e v.d. maand)
                  Inloopspreekuur dorpscollectief 13.00 tot 14.00 uur 
                  Jeu de boules  (SBR)
                  Linedance, "de Leydancers" 
                  Repetitie sambabando
                  Vergaderingen
                  Biljartavond "Kaaistoters"
                  "'t Braoipanneke" 1e en 2e v.d. maand.                                                                                                                           

 Vrijdag:    
                  Peutervoorleeshalfuurtje. (laatste vrijdag 10.30)                                                                               
                  Koersbal  SBR (m.u.v. 2e v.d. maand).     
                  Bingo SBR (2e vd maand).
                  Biljarten 
                  JOKO disco  (maandelijks)

Zaterdag:   
                  Alleen op reservering

Zondag :     
                  Vogelbeurs (3e v.d. maand)