Deelname wisselexpositie

Binnen de zalen van de Leybron bestaat de mogelijkheid voor amateurkunstenaars vanuit de gemeente Goirle hun kunstuitingen ten toon te stellen.

De getoonde werken zijn alleen te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden van de Leybron . Geen toegang tot de zalen die op dat moment in gebruik zijn.

  • Deelname staat open voor iedere inwoner van de gemeente Goirle
  • Plaatsing geschied voor een periode van 3 maanden in overleg met de exposant. Alleen schilderstukken die zijn opgespann en of ingelijst worden aan de wanden opgehangen.
  • Plaatsing is gratis.
  • De getoonde werken blijven eigendom van de exposant en worden door de stichting SCAR in bruikleen aanvaard.
  • De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de geexposeerde werken. Dit risico is geheel voor de exposant.
  • Deelname houdt in dat de betrokken exposant instemt met genoemde afspraken.
  • De exposant is gerechtigd zijn naam en indien gewenst een verkoopprijs op het betreffende stuk te vermelden.
  • De voorzitter van de stichting SCAR is belast met het maken van afspraken betreffende deelname aan de wisselexpositie.

        Riel maart 2014

        Frans Loots voorzitter stichting SCAR