Huisregels ontmoetingscentrum "de Leybron "

 

 • Gebruikers van deze ruimte dienen zich te houden aan de volgende regels.
 • De ruimte dient na gebruik netjes te worden achtergelaten.
 • Meubilair dient op de oorspronkelijke plaats terug gezet te worden.
 • In het gebouw mogen ingevolge wettelijk voorschrift geen rookwaren, verdovende of stimulerende middelen worden verhandeld of gebruikt.
 • Klachten en vernielingen zo spoedig mogelijk melden bij de beheerder
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming attributen e.d. te bevestigen aan wanden, deuren, plafonds en vloeren.
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor goederen, welke zonder toestemming in het gebouw worden achter gelaten
 • Bij diefstal of beschadiging van andermans eigendommen wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij politie.
 • Door ons worden gemiddelde consumptieprijzen berekend die de plaatselijke horeca hanteert. Alleen uitgezonderd zijn koffie en thee.
 • De Bar wordt niet verhuurd.
 • Wij verhuren ruimten tegen commercieel of sociaal tarief.
 • Zelf meebrengen van etenswaren (traktaties) is niet toegestaan.
 • Volgens prijslijst zijn kleine hapjes verkrijgbaar via de beheerder.
 • Bij het niet doorgaan van afgesproken activiteit dient dit tijdig aan de beheerder kenbaar te worden gemaakt.
 • Reservering betekent, dat U met bovengenoemde regelingen instemt
 • Alle afspraken dienen te worden gemaakt met de beheerder
 • Bij verschil van mening staat beroep open bij het bestuur.

Riel, augustus 2014