Uit beleidsplan 2017- 2020

Onze doelstellingen:

  • Beheren en exploiteren van de verschillende ruimten in de Leybron.
  • Faciliteren en initiëren van sociale, culturele en maatschappelijke initiatieven.
  • Een stijgende bezettingsgraad.
  • Nieuwe activiteiten ontwikkelen op het gebied van verhuur, zonder beperking van sociale activiteiten.
  • Door een grotere diversiteit van activiteiten een nieuwe groep van bezoekers/ gebruikers bereiken.

Onze missie:

De Leybron is het ontmoetingscentrum van Riel met ruimte voor uiteenlopende sociale en culturele activiteiten. We willen laagdrempelig zijn en de bewoners van Riel, uit Goirle en omstreken de ruimte bieden tot ontmoeten en verbinden.

Verenigingen, organisaties, werkgroepen en individuen voelen zich thuis in de huiskamer van Riel. Samen zijn we de Leybron! De bezoekers, gebruikers, de vrijwilligers, het beheer, het bestuur en de samenwerkingspartners, motivatie en enthousiasme maken het verschil. De Leybron biedt medewerking aan nieuwe initiatieven en wil inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Onze visie:

Elke gemeenschap heeft behoefte aan sociale, culturele en maatschappelijke betrokkenheid. Om bij te dragen aan het gemeenschapsgevoel van een kleine kern als Riel bieden we de ruimte om elkaar te ontmoeten, om te verbinden, om te ontwikkelen, om mee te doen.

Ons ontmoetingscentrum is de plek  midden in de samenleving en vervult nadrukkelijk de maatschappelijke taak tot behoud van de leefbaarheid. We gaan voor gastvrijheid, betrokkenheid en samenwerking. Door in een prettige omgeving te kunnen ontspannen, creëren en te inspireren ontstaat een saamhorigheidsgevoel van samen sterk. En ervaart men een groter gevoel van Welzijn.