toelichting

Op de vorige website  was er voor iedere gebruiker  een pagina beschikbaar. Hier stappen we deels vanaf omdat de actualiteit dikwijls achterhaald was mede omdat de gebruikers een eigen website of faceboek in de lucht hadden.
Daarom gaan we bij die gebruikers die een eigen site hebben de link vermelden . De gebruikers die geen eigen site hebben kunnen aangeven  of zij gebruik willen maken van een eigen pagina.

Zij dienen wijzigingen en aanpassingen wel tijdig door te geven aan de webmaster via
scar-riel@home.nl .

Activiteitenoverzicht per dag

Maandag :  Gym KVO en KBO en stoelgym voor ouderen 09.00 tot 10.45 uur
                Gespreksgroep 1 maal per maand.
                 Huiskameractiviteiten. vanaf 13.30 uur 
                 Verhalenkamer  10.00 tot 14.00 uur
                 Biljartcompetitie Hart van Brabant 13.00 uur indien competitie.
                 Schildersclub  19.30 uur  
                 Creatief 1 maal per maand.
                 Repetitie Harmonie 19.30 uur
                 Vergaderingen
                 

 

Dinsdag :    Kaarten en biljarten KBO
                 Regiocompetitie biljarten KBO 
                 Yoga 
                 Linedance.
                 Welfare  2 wekelijks 
                 Repetitie tamboerkorps
                 AED/EHBO cursussen EHBO
                 Vergaderingen 
                 Biljartavond 
                 Balkankoor  Dragavolje
               

Woensdag:   EHBO en AED herhalingslessen 
                  Bloedprikken SHL groep

                  Balkankoor Bitte Dobre ing

                  Danslessen voor kinderen  door danzz
                  EHBO kadergroep Noord-Brabant midden (1 x per maand)
                  Vergaderingen.
                

Donderdag: 
                   EHBO  en AED herhalingslessen
                   Spreekuur dorpscollectief en ledenvereniging Thebe extra 13.00 tot 15.00 uur 
                   Kantkriebel kantklossen  2x per maand. 1e en 2e donderdag
                   Jeu de boules op het dorpsplein
                   Linedance 
                   Repetitie sambaband
                   Vergaderingen
                   Biljartavond
                   Gezamenlijk eetproject het "brooipanneke" 1x per maand
                   

Vrijdag:      Koersbal, biljarten, kaarten en bingo van KBO
                 Stijldansen 1e vrijdag van de maand 
                 JOKO disco maandelijks
                

Zondag :     1 maal per maand vogelbeurs

 

Overige incidentele activiteiten

Op zaterdag en zondag zijn er in principe geen vaste activiteiten, wel uitvoeringen, concerten, tentoonstellingen e.d. zie onderstaand overzicht.

Nieuwjaarsconcert Harmonie
Tonpraten CV de Kaaien
Carnaval 2 dagen
Activiteiten buurtschappen
Activiteiten m.b.t. Koninginnedag
Avondvierdaagse JOKO
Doorlopende tentoonstellingen Rielse kunstenaars
Tentoonstelling Welfare
Toneel
Concerten koren
Uitwisselingsconcerten tamboerkorps
Uitwisselingsconcerten harmonie
Intocht St. Nicolaas
kerstviering Zonnebloem
Voorlichting en inspraakavonden gemeente
kerstviering KBO.
Kleinvogeltentoonstelling.
Kerst-in

De vaste gebruikers van onze accommodatie

EHBO vereniging Riel    http://www.ehbo-riel.nl/

EHBO kadergroep NODE http://www.node-ehbo.org/

KBO afd. Riel  http://www.kbo-brabant.nl/grouppage.php?action=view&Groep_Id=627

Harmonie muziek en vriendschap http://www.muziekenvriendschap.nl/  

 http://www.facebook.com/MuziekVriendschapRiel
JOKO

contour de twern http://www.contourdetwern.nl/

Kantklossen de kantkriebel   http://www.dekantkriebel.nl/

Balkankoor biti dobre  http://balkankoorbitidobre.nl/

Balkankoor draga volje.

Vogelvereniging Riel .

Welfare Riel.

De Rielse Linedancers .

Carnavalsvereniging  RCS de Kaaien. http://www.rcsdekaaien.nl 
                                                             https://nl-nl.facebook.com/rcsdekaaien

Prikpst SHL groep:  www.shl-groep.nl