De Leybron biedt onderdak aan diverse sociale, culturele en maatschappelijke verenigingen, stichtingen en werkgroepen (gebruikers). Zij organiseren wekelijks, maandelijks of jaarlijks even zo uiteenlopende activiteiten  Daarnaast organiseert een groep vrijwilligers van De Leybron ook zelf activiteiten en evenementen. Allen dragen zeker bij aan het gemeenschapsgevoel van een kleine kern als Riel. Iedereen kan mee doen en beleeft het dorpsleven.

Gewoon binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie of voor het lenen van een boek kan ook!