De Leybron is een multifunctionele accommodatie en beschikt over een pleinzaal, de bar met 2 biljarts, de grote zaal met podium, en verschillende (vergader)zalen. Deze zalen van verschillende oppervlakten zijn ieder afzonderlijk te huren voor het organiseren van ontspannings - of creatieve activiteiten, vergaderingen, voorstellingen, repetities etc. Er is een invalidentoilet aanwezig en gratis parkeerruimte.

Voor het gebruik van de zalen worden verschillende tarieven gehanteerd n.l.

Sociaal tarief: wordt berekend aan gebruikers die vallen binnen de doelstelling 

sociaal culturele activiteiten en doelstellingen geïndiceerd door de gemeente Goirle.

Commercieel tarief: wordt berekend aan gebruikers niet vallende onder bovengenoemde doelgroep.

Voor meer informatie over een betreffende ruimte kun je vrijblijvend “contact opnemen met het beheer.

telefoon. 013-5181401.          e- mail: beheer@leybron-scar.nl