Doelstelling

  • Het beheren en exploiteren van een accommodatie te Riel, ten behoeve van welzijnswerk en ouderenwerk in de meest ruime zin.
  • Het verrichten van alle handelingen die met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: Het beheren en exploiteren van het ontmoetingscentrum” De Leybron " een ontmoetingspunt voor de hele Rielse gemeenschap.
  • De stichting treedt op als aanspreekpunt voor de gemeente Goirle.

De opbouw van SCAR

     Het bestuur van de stichting wordt bewust klein gehouden. De opzet is immers dat zoveel· 
     mogelijk zaken worden geregeld door en tussen de gebruikers zelf. 
     In grote lijnen is de opzet als volgt.

  • Een klein ongebonden stichtingsbestuur als aanspreekpunt voor de gemeente en buitenwacht, werkgever en formeel eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de stichting.
  • Voor “de Leybron” is er een commissie beheer en activiteiten welke zich samen met de zakelijke leider/beheerder richt op de dagelijkse gang van zaken. Regelmatig vindt overleg plaats tussen de commissie en het bestuur.
  • Jaarlijks is er een overleg tussen bestuur+commissie beheer met de besturen van de vaste gebruikers van de Leybron. De vaste gebruikers kunnen ieder een afgevaardigde deel laten nemen als hun belangenbehartiger in de commissie beheer en activiteiten waarin ook de beheerder plaatsneemt.
  • De gezamenlijke vaste gebruikers mogen in onderling overleg een afgevaardigde bij toerbeurt laten plaatsnemen in het stichtingsbestuur.

Het aantal personeelsleden in dienst van de stichting bedraagt 2 personen in deeltijd.
Verder is er een aantal vrijwilligers werkzaam. De voorzitter van de stichting heeft personeelszaken in zijn portefeuille.

Bestuur

Voorzitter : Frans Loots.

Secretaris : Martin Hermans  tevens  technische zaken

1e Penningmeester Erik van den Elshout 

2e Penningmeester: Jaap  Vermeulen 

Bestuurslid : Henk Aerts  facilitaire zaken en beheer.

Bestuurslid : Jolanda Schellekens  WMO en activiteiten 

Beheer

Beheerders:  Ine Oomen  en Christel van Dun 

Verder zijn er een aantal gastvrouwen en een gastheer actief.

 

26. mrt, 2017

Vrijwilligers

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die als gastvrouw/heer willen fungeren.
Info via scar-riel@home.nl